Uw gegevens

De gegevens die de onderzoeker over u verzamelt, blijven geheim. De onderzoeker slaat ze op met een code. In rapporten over het onderzoek wordt die code gebruikt. Alleen met de sleutel van de code zijn gegevens tot u te herleiden. De sleutel van de code blijft veilig opgeborgen in de lokale onderzoeksinstelling.

Inzage in uw gegevens

Behalve de onderzoeker kunnen een paar andere mensen uw gegevens zien. Deze mensen controleren of het onderzoek goed en betrouwbaar is. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is vastgelegd hoe uw gegevens moeten worden beschermd.

Mensen die uw gegevens ter controle kunnen inzien, zijn bijvoorbeeld:

  • de veiligheidscommissie die het onderzoek in de gaten houdt
  • personen die de kwaliteit van het onderzoek controleren (een monitor of controleur die voor de onderzoeker of opdrachtgever werkt)
  • (inter)nationale toezichthoudende autoriteiten, zoals de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)