Jaarverslag 2020

In dit jaarverslag doet de CCMO verslag van haar werkzaamheden in 2020.

Vanwege de COVID-19 pandemie was 2020 een bijzonder jaar, ook voor iedereen die betrokken is bij klinisch onderzoek. De CCMO besteedt in dit jaarverslag extra aandacht aan dit onderwerp. In drie interviews vertellen professionals uit het klinisch onderzoek over hun inspanningen tijdens de pandemie. Ook wordt de impact van COVID-19 op het werk van de CCMO beschreven.

Het jaarverslag biedt ook inzicht in de wettelijke taken van de CCMO. Daarnaast komen belangrijke (inter)nationale ontwikkelingen van het afgelopen jaar aan bod die gevolgen hebben voor het Nederlandse beoordelingssysteem en de CCMO. Het jaarverslag bevat ook cijfers en gegevens over de onderzoeksdossiers die in 2020 op basis van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) en de Embryowet zijn beoordeeld door de erkende medisch-ethische toetsingscommissies (METC’s) en de CCMO.