Commissie, secretariaat en waarnemers

In dit deel van het jaarverslag vindt u de namen en functies van de commissieleden, de medewerkers van het secretariaat en de waarnemers namens het ministerie van VWS. Ook vindt u hier de ontwikkelingen en mutaties in 2020.