Specifiek: WMO-onderzoek indienen bij de CCMO

Als de CCMO de toetsende commissie is, dient u alle documenten die betrekking hebben op de primaire indiening via email in te dienen (bij voorkeur via Eudralink). De handtekening in de aanbiedingsbrief en in andere ondertekende documenten mag zijn ingevoegd of een scan zijn van het originele ondertekende document.

U kunt uw indiening doen bij de toetsingscommissie (TC) van de Centrale Commissie voor Mensgebonden Onderzoek (CCMO): tc@ccmo.nl

U moet alle digitale documenten in pdf-formaat aanleveren. Het is niet toegestaan beveiligde pdf-bestanden in te dienen, ook niet als het wachtwoord separaat wordt vermeld.

Let op! Voor geneesmiddelenonderzoek volgens de CTRklinisch onderzoek naar medische hulpmiddelen en prestatiestudies naar in-vitro diagnostica is aparte informatie beschikbaar.