Specifiek: indienen bij de CCMO

Let op: Tot nader order moet u alle documenten digitaal indienen.

Als de CCMO de toetsende commissie is, dient u alle documenten die betrekking hebben op de primaire indiening bij voorkeur digitaal op cd-rom in te dienen. Alleen de aanbiedingsbrief bij de primaire indiening moet u, omwille van de benodigde handtekeningen, vooralsnog op papier insturen. De handtekening in andere ondertekende documenten op de cd-rom mag zijn ingevoegd of een scan zijn van het originele ondertekende document. Het is ook mogelijk de aanvraag op papier (enkelvoud, ongebonden) aan te leveren. Uiteindelijk moet ToetsingOnline voorzien in een digitaal onderzoeksdossier. Zover is het echter nog niet.

Het adres van de CCMO is:
Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO)
t.a.v. toetsingscommissie (TC)
Postbus 16302
2500 BH Den Haag

U moet alle digitale documenten in pdf-formaat aanleveren. Zet alle bestanden los op de cd-rom (niet in mappen) en gebruik geen zip-bestanden. Het is niet toegestaan beveiligde pdf-bestanden in te dienen, ook niet als het wachtwoord separaat wordt vermeld.

Indien de CCMO in het kader van een ander onderzoeksdossier reeds een eerdere versie van het IMPD heeft beoordeeld, dan wordt u verzocht dit in de aanbiedingsbrief te vermelden en een summary of changes én een track changes versie van het IMPD in te dienen.