Wijze van indienen

De informatie hieronder gaat alleen over indienen van WMO-onderzoek bij de toetsingscommissie. Betreft uw studie geneesmiddelenonderzoek? Dan is er voor indiening van geneesmiddelenonderzoek volgens de CTR aparte informatie beschikbaar. Betreft uw studie onderzoek met medische hulpmiddelen in het kader van conformiteitsbeoordeling? Dan is er voor indiening van uw onderzoek volgens de MDR aparte informatie beschikbaar. Betreft uw studie een prestatiestudie volgens de IVDR? Dan is er voor indiening van uw onderzoek volgens de IVDR aparte informatie beschikbaar.