Wijze van indienen

De informatie hieronder gaat alleen over indienen bij de toetsingscommissie. Betreft uw studie geneesmiddelenonderzoek? Dan moet u uw dossier ook indienen bij de bevoegde instantie. Informatie over hoe u dat doet, vindt u onder Primaire indiening bij de bevoegde instantie en Tijdens en na het onderzoek & de bevoegde instantie.