Nationaal Trial Register (NTR) niet meer beschikbaar

Het Nationaal Trial Register (NTR) is niet meer beschikbaar. Het Landelijk Trial Register, waarin het CCMO-register en het NTR zullen worden samengevoegd is nog niet klaar voor gebruik. Vooralsnog kunnen onderzoekers de onderstaande richtlijnen aanhouden voor registratie.

Belangrijke update 15-05-2023: de informatie in dit nieuwsartikel is inmiddels achterhaald. Onderzoeken die in het NTR waren geregistreerd zijn te bekijken en te wijzigen via onderzoekmetmensen.nl. Lees meer in het nieuwsbericht Wijziging studiegegevens in LTR mogelijk vanaf 15 mei 2023. Informatie over het aanmelden van nieuw onderzoek vindt u via Professionals | onderzoekmetmensen.nl.

Wat te doen met lopende onderzoeken die al in het NTR waren aangemeld?

De gegevens zoals die in NTR geregistreerd waren zijn automatisch opgenomen in het International Clinical Trial Registry Platform (ICTRP) en raadpleegbaar op ICTRP Search Portal. De onderzoeker voldoet hiermee nog steeds aan de eis van prospectieve registratie zoals die vereist is door de International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) voor publicatie in wetenschappelijke tijdschriften. De gegevens kunnen helaas niet meer worden aangepast. Is aanpassing van de gegevens toch noodzakelijk dan zal het onderzoek opnieuw geregistreerd moeten worden bij een ander erkend register, zie hieronder. Hierbij moet een referentie naar het trail ID van NTR opgenomen worden. 

Wat te doen voor het aanmelden van nieuw onderzoek?

Voor de registratie van nieuwe onderzoeken kan gekozen worden uit één van de erkende WHO registers zoals bijvoorbeeld ClinicalTrials.gov. De volledige lijst met erkende registers vindt u op Primary registries in the WHO registry network.

Meer informatie vindt u op WHO-erkenning | Over de CCMO | Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek

Zodra deze situatie wijzigt, informeert de CCMO onderzoekers hierover.