WHO-erkenning

De CCMO werkt aan een landelijk openbaar register waarin het CCMO-register en het voormalige Nederlands Trial Register (NTR) zullen opgaan. Zodra dit nieuwe register gerealiseerd is, zal de CCMO bij de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) erkenning van dit register aanvragen. Tot die tijd is het noodzakelijk om uw onderzoek ook te registreren in een door de WHO erkend register, zoals bijvoorbeeld ClinicalTrials.gov. De volledige lijst met erkende registers vindt u op Primary registries in the WHO registry network

De gegevens zoals die in het verleden in het NTR geregistreerd waren zijn automatisch opgenomen in het ICTRP-register en raadpleegbaar op het ICTRP Search PortalDe onderzoeker voldoet hiermee nog steeds aan de eis van prospectieve registratie zoals die vereist is door de International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) voor publicatie in wetenschappelijke tijdschriften. De gegevens kunnen helaas niet meer worden aangepast. Is aanpassing van de gegevens toch noodzakelijk, dan zal het onderzoek opnieuw geregistreerd moeten worden bij een ander erkend register. Hierbij moet een referentie naar het trail ID van NTR opgenomen worden.