CCMO vergadert twee keer per maand vanaf oktober 2020

Met ingang van oktober 2020 vergadert de CCMO twee keer in plaats van één keer per maand.

Op de extra vergadering, elke vierde donderdag van de maand, bespreekt de commissie alleen protocollen voor geneesmiddelenonderzoek. De CCMO hanteert bovendien niet langer deadlines voor het aanleveren van stukken. Na ontvangst van het volledige dossier ontvangt u bericht over de vergadering waarop de commissie uw dossier zal bespreken.

Met de verhoogde vergaderfrequentie bereidt de CCMO zich voor op de EU-verordening voor klinisch geneesmiddelenonderzoek (CTR) die naar verwachting in december 2021 van toepassing wordt. De genoemde aanpassingen zijn verwerkt in het overzicht van de vergaderdata op deze website.