Handreiking patiëntenparticipatie voor toetsingscommissies (erkende METC's en CCMO)

Deze handreiking is opgesteld om de METC’s en de CCMO te helpen de antwoorden op vragen omtrent patiëntenparticipatie mee te nemen in de beoordeling van een klinische studie.