Amendementen

Bij indiening van amendementen die betrekking hebben op onderdelen waarbij patiëntenparticipatie van belang kan zijn, dient, net als bij een primaire indiening, in het ABR te worden aangegeven waaraan en hoe patiënten hebben bijgedragen.
Voorbeelden hiervan zijn: wijzigingen van studieprocedures/handelingen, de opzet van de studie, uitkomstmaten of informatiemateriaal voor de proefpersonen.

Bij amendementen verschijnen wederom de zeven vragen aangezien bij een amendement een kopie van het eerder ingevulde ABR-formulier wordt aangepast. Als dit niet eerder is ingevuld (omdat de initiële indiening en/of start met het invullen van het ABR vóór 1 maart 2023 heeft plaatsgevonden), krijgt de indiener dus alsnog de kans om dat te doen.

Voor amendementen geldt bij de beoordeling hetzelfde als voor primaire indiening: als beantwoording van vragen over patiëntenparticipatie niet precies duidelijk maakt waarbij, hoe en wie hebben bijgedragen of wat dit heeft opgeleverd, dan kan de commissie daar vragen over opnemen in de vraagbrief, maar gebrek aan of onduidelijkheid over patiëntenparticipatie kan niet leiden tot afwijzing van een amendement.