Handreiking patiëntenparticipatie voor onderzoekers

Op onderstaande pagina's vindt u informatie over patiëntenparticipatie  voor onderzoekers over de vragen in het ABR-formulier en voorbeelden waar u aan kunt denken bij het invullen ervan. Deze handreiking is opgesteld om onderzoekers/indieners te helpen de vragen omtrent patiëntenparticipatie zorgvuldig in te vullen bij de indiening van een klinische studie. 

U dient inzicht te geven in patiëntenparticipatie in uw onderzoeksdossier d.m.v.:

  • het invullen van vragen in het ABR-formulier (in geval van WMO-plichtig onderzoek)

of:

  • informatie in het protocol op te nemen (in geval van geneesmiddelenonderzoek (CTR))