Patiëntenparticipatie vormgeven in de praktijk

Meer achtergrondinformatie over patiëntenparticipatie en hoe hier in de praktijk vorm aan kan worden gegeven is te lezen in de volgende documenten of websites met o.a. best-practice aanbevelingen en voorbeelden:

Zie ook het artikel over de ervaring met vragen over patiëntenparticipatie die ingevuld moeten worden bij medisch-ethische toetsing door een ‘NHS Research Ethics Committee’ (REC) in Engeland: K. Staley and J. Elliot, Res Involv Engagem., 2017