Contact en Feedback

De implementatie van de vragen over patiëntenparticipatie en daarmee samenhangend de implementatie van patiëntenparticipatie in klinisch onderzoek, betreft een proces dat een verandering van alle partijen in het veld vraagt; zowel van onderzoekers, sponsoren en patiënten(vertegenwoordigers) als toetsingscommissies. Heeft u daarom feedback en/of suggesties over deze handreiking, de vragen of het proces in het algemeen, dan ontvangt de CCMO deze graag. U kunt uw feedback sturen naar: patientenparticipatie@ccmo.nl. Uw feedback wordt tijdens vastgestelde evaluatiemomenten meegenomen.