CCMO-register

In het openbare CCMO-register zijn zowel de kerngegevens als de resultaten van mensgebonden onderzoek opgenomen. Op dit moment kan iedereen zien welke onderzoeken in Nederland zijn beoordeeld.

Het raadplegen van het CCMO-register kan zonder gebruikersnaam of wachtwoord. U kunt in het CCMO-register studiegegevens zoeken op onder meer trefwoord, studienummer, onderzoeksgebied of -interventie en het soort aandoening. De onderzoeksresultaten kunt u vinden onder ‘M. Sectie - Onderzoeksresultaten’ in het overzicht met studiegegevens (het zogeheten ABR-formulier). Niet van elk onderzoek zijn de resultaten openbaar. De opdrachtgever kan tegen de openbaarmaking bezwaar hebben gemaakt of de resultaten nog niet hebben gepubliceerd.