Overzicht van Medisch-wetenschappelijk Onderzoek in Nederland (OMON)

Het Overzicht van Medisch-wetenschappelijk Onderzoek in Nederland (OMON), voorheen Landelijk Trial Register, is een register waarin een deel van het medisch-wetenschappelijk onderzoek in Nederland geregistreerd staat. Het omvat momenteel alle gegevens uit het oude Nationaal Trial Register (NTR) en de onderzoeken uit ToetsingOnline. In de toekomst wordt dit verder uitgebreid en zal het CCMO-register op ToetsingOnline.nl verdwijnen.

OMON is een officiële dataleverancier aan het International Clinical Trial Registry Platform (ICTRP) van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO). De gegevens van de onderzoeken in OMON worden automatisch opgenomen in het ICTRP en zijn te raadplegen in het ICTRP Search Portal. De onderzoeker voldoet hiermee aan de eis van prospectieve registratie zoals vereist door de International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) voor publicatie in wetenschappelijke tijdschriften. Wijzigingen worden ook automatisch opgenomen in het ICTRP.

Wanneer u gegevens van een onderzoek uit het oude Nationaal Trial Register wilt wijzigen, kijk dan op de pagina voor professionals op onderzoekmetmensen.nl. Gegevens van onderzoeken uit ToetsingOnline kunnen worden gewijzigd door het aanpassen van het ABR-formulier in ToetsingOnline voor gegevens die in het ABR zijn opgenomen, door onderzoeksresultaten te uploaden in ToetsingOnline of door de betrokken toetsingscommissie te informeren wanneer het gegevens als start- en einddatum van de studie betreft. 

Op dit moment is het nog niet mogelijk om nieuw onderzoek direct in OMON te registreren. Daarom is het noodzakelijk om onderzoek dat niet via ToetsingOnline of CTIS wordt ingediend, te registreren in een door de WHO erkend register, zoals bijvoorbeeld ClinicalTrials.gov. De volledige lijst met erkende registers vindt u op Primary registries in the WHO registry network.