Openbaarmaking onderzoeksresultaten

De CCMO maakt onderzoeksresultaten openbaar, tenzij de opdrachtgever van het onderzoek daartegen bezwaar heeft gemaakt. De openbaarmaking van resultaten geldt voor onderzoeksdossiers die zijn ingediend vanaf 15 december 2015. De onderzoeksresultaten moeten worden ingediend via ToetsingOnline. De rapportage met studieresultaten moet zowel een lekensamenvatting als een wetenschappelijke samenvatting met studieresultaten bevatten. Het is ook toegestaan te verwijzen naar een openbare website waarop de studieresultaten zijn gepubliceerd.

De openbaarmaking vindt plaats in het CCMO-register. Het openbaar maken in het CCMO-register van de samenvatting met de resultaten van het onderzoek vindt plaats 15 dagen nadat deze is toegevoegd in ToetsingOnline.

Bezwaarprocedure

De opdrachtgever kan bij de CCMO gemotiveerd bezwaar maken tegen de openbaarmaking van de onderzoeksresultaten. Dit bezwaar kunt u via e-mail sturen naar ccmo@ccmo.nl of per post: CCMO, Postbus 16302, 2500 BH Den Haag. Vermeld in uw e-mail of brief dat het gaat om bezwaar tegen de openbaarmaking van de onderzoeksresultaten en vermeld het betreffende dossiernummer (NL-nummer in ToetsingOnline). Let erop dat u het bezwaar als afzonderlijk document bij de CCMO indient. Dien het bijvoorbeeld niet in als bijlage bij een onderzoeksdossier voor de CCMO als de oordelende toetsingscommissie of bevoegde instantie. Bezwaren die als bijlage bij een dossier worden ingediend, worden niet in behandeling genomen door de CCMO. Na toekenning van het bezwaar wordt binnen zeven kalenderdagen bij het betreffende dossier in ToetsingOnline geregistreerd dat er geen onderzoeksresultaten in het CCMO-register openbaar worden gemaakt.