Jaarverslag 2023

In dit jaarverslag doet de CCMO verslag van haar werkzaamheden in 2023.

Voor iedereen die betrokken is bij klinisch onderzoek stond 2023 in het teken van samenwerking, met name rond de verplichtingen die voortvloeiden uit de Europese verordeningen CTR, MDR en IVDR: samenwerking met de METC’s, VWS, in de keten en in Europa. De CCMO besteedt in dit jaarverslag extra aandacht aan dit onderwerp. In drie interviews vertellen medewerkers met een dubbele aanstelling (CCMO/CBG en CCMO/ NedMec)  en vertegenwoordigers van de directies Geneesmiddelen en Medische Technologie (GMT) en Publieke Gezondheid (PG) van VWS over de samenwerking met de CCMO en wat die samenwerking voor uitdagingen met zich mee brengt.

Het jaarverslag biedt ook inzicht in de wettelijke taken van de CCMO. Daarnaast komen belangrijke (inter)nationale ontwikkelingen van het afgelopen jaar aan bod die gevolgen hebben voor het Nederlandse beoordelingssysteem en de CCMO. Het jaarverslag bevat eveneens cijfers en gegevens over de onderzoeksdossiers die in 2023 op basis van de WMO en de Embryowet zijn beoordeeld door de erkende medisch-ethische toetsingscommissies (METC’s) en de CCMO.