Procedure indienen verklaring lokale haalbaarheid

Sinds 1 december 2020 is de procedure veranderd voor het indienen van een verklaring lokale haalbaarheid voor medisch-wetenschappelijk onderzoek. In de nieuwe procedure is de huidige Onderzoeksverklaring vervangen door de Verklaring Geschiktheid Onderzoeksinstelling (VGO).

Van 1 december 2020 tot 1 juni 2021 geldt een overgangsperiode en kunnen opdrachtgevers kiezen of ze voor de beoordeling van de geschiktheid van de deelnemende centra gebruikmaken van de VGO of de huidige Onderzoeksverklaring. Na evaluatie zal het gebruik van de VGO verplicht worden vanaf 1 juni 2021.

De nieuwe werkwijze is gebaseerd op een procedure die de Dutch Clinical Research Foundation (DCRF) samen met de CCMO en de betrokken veldpartijen (NFU, STZ, platform onderzoeksnetwerken, NVOG, VIG) heeft ontwikkeld. Kort samengevat zorgt de nieuwe werkwijze ervoor dat de haalbaarheid in de deelnemende instellingen al geregeld is vóórdat de toetsingscommissie het onderzoeksdossier beoordeelt, in plaats van – zoals nu – daarna. De huidige procedure leidt ertoe dat onderzoek vaak pas maanden na goedkeuring van de toetsingscommissie kan starten. Het doel van de nieuwe procedure is dat na goedkeuring van het onderzoeksdossier door de toetsingscommissie het onderzoek direct kan starten. De aangepaste procedure geldt voor al het WMO-plichtige monocenter- en mulitcenteronderzoek in Nederland.