Geneesmiddelenonderzoek volgens WMO

De benodigde informatie voor de indiening, beoordeling en uitvoering van geneesmiddelenonderzoek volgens de WMO vindt u op de volgende pagina’s:

Deze informatie is alleen nog van toepassing op geneesmiddelenonderzoek dat is ingediend vóór 31 januari 2023 onder de WMO en nog lopend is als geneesmiddelenonderzoek onder de WMO.