B6. CCMO-formulier melding beëindiging studie

Voor al het WMO-onderzoek geldt een aantal verplichtingen die samenhangen met het positieve oordeel dat is verkregen. Dit betreft onder andere het melden aan de oordelende toetsingscommissie dat het onderzoek in Nederland is beëindigd.

Als het onderzoek voortijdig is beëindigd, moet u de reden daarvan opgeven. U kunt hiervoor het CCMO-formulier melding beëindiging studie gebruiken.

Bij internationaal onderzoek moet u de datum van het einde van de studie wereldwijd, als die afwijkt van de einddatum in Nederland, nogmaals melden. Voor geneesmiddelenonderzoek dient u hiervoor het EudraCT-formulier einde onderzoek te gebruiken.