B7. EudraCT-formulier einde onderzoek

Na beëindiging van een studie wereldwijd dient u het EudraCT-formulier einde onderzoek (EudraCT Declaration of the End of Trial Form) op papier in te dienen bij de oordelende toetsingscommissie en digitaal (als pdf) bij de bevoegde instantie.