Wetenschappelijk onderzoek waarbij in menselijke lichaamscellen opzettelijk wijzigingen worden aangebracht in het erfelijk materiaal of het functioneren van het erfelijk materiaal specifiek wordt beïnvloed

Onder artikel 1, onderdeel a van het Besluit Centrale Beoordeling (BCB) vallen verschillende typen producten. Hieronder vindt u verschillende categorieën met enkele voorbeelden. Tenzij anders aangegeven is voor alle genoemde producten de CCMO de aangewezen toetsingscommissie.

Mede vanwege het snel veranderende onderzoeksveld kan het zijn dat een product nog niet duidelijk te plaatsen is in een van de bovenstaande categorieën. Bij twijfel hierover kunt u contact opnemen met de CCMO.

Omdat er veel overlap bestaat tussen de verschillende categorieën, kunnen producten in meerdere van bovenstaande categorieën vallen. De meeste producten zullen (mede) in de categorie geneesmiddel voor gentherapie (gene therapy medicinal product, GTMP) vallen. Valt uw product in meerdere categorieën, bijvoorbeeld ggo en GTMP? Vink dan beide categorieën aan in het ABR-formulier. Wordt uw product niet genoemd in het ABR-formulier? Neem dan contact op met de CCMO.