CCMO presenteert jaarverslag 2022

Vanaf 13 maart 2023 is het jaarverslag 2022 van de CCMO beschikbaar. Hierin doet de CCMO verslag van haar werkzaamheden in het afgelopen jaar.

Voor iedereen die betrokken is bij klinisch onderzoek stond 2022 in het teken van nieuwe Europese wetgeving: de implementatie van de Europese geneesmiddelenverordening (CTR). Ook startte de CCMO met het programma Patiëntenparticipatie, met het doel studiedeelnemers te betrekken bij het onderzoek, van onderzoeksidee tot en met de publicatie van de onderzoeksresultaten en hen van begrijpelijke informatie te voorzien. De CCMO besteedt in dit jaarverslag extra aandacht aan deze onderwerpen. In drie interviews vertellen de voorzitter van de CCMO, de Algemeen secretaris en enkele bureaumedewerkers over uitdagingen van de CTR en over de ontwikkeling van het programma Patiëntenparticipatie.

Naast een overzicht van het aantal beoordeelde studies door erkende medisch-ethische toetsingscommissies (METC’s) en de CCMO, biedt het jaarverslag ook inzicht in de stappen die de CCMO in Europa heeft gezet. Het jaarverslag laat zien dat de CCMO in 2022 in gezamenlijkheid en samenwerking met alle relevante stakeholders vorderingen heeft geboekt op verschillende terreinen, maar dat er ook in de toekomst nog genoeg werk te doen is!

Het jaarverslag van de CCMO is aangeboden aan de minister van VWS Ernst Kuipers en aan de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer.