CCMO presenteert jaarverslag 2021

Vanaf 4 april 2022 is het Jaarverslag 2021 van de CCMO beschikbaar en aangeboden aan de minister van VWS, Ernst Kuipers en aan de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer. In het jaarverslag doet de CCMO verslag van haar werkzaamheden in het afgelopen jaar.

Naast de introductie van de nieuwe wetgeving voor onderzoek met medische hulpmiddelen, de MDR (Medical Device Regualtion), stond 2021 voor iedereen die betrokken is bij klinisch onderzoek in het teken van de voorbereidingen op de Europese geneesmiddelenverordening, de CTR (Clinical Trial Regulation). De CCMO besteedt in dit jaarverslag extra aandacht aan dit onderwerp. In drie interviews vertellen professionals over uitdagingen van de CTR, maar ook over de kansen die deze verordening biedt voor klinisch onderzoek in Nederland.

Naast een getalsmatig overzicht van de beoordeling van studies door erkende medisch-ethische toetsingscommissies (METC’s) en de CCMO en een korte beschrijving van de wettelijke taken van de CCMO, biedt het jaarverslag ook inzicht in enkele belangrijke (inter)nationale ontwikkelingen die gevolgen hebben voor het Nederlandse toetsingssysteem en de CCMO. Dit jaarverslag laat zien dat de CCMO in 2021, wederom onder lastige omstandigheden, goede stappen heeft gezet in gezamenlijkheid en samenwerking met alle relevante stakeholders.