Jaarverslag 2021

In dit jaarverslag doet de CCMO verslag van haar werkzaamheden in 2021.

Voor iedereen die betrokken is bij klinisch onderzoek stond 2021 in het teken van de voorbereidingen op de Europese geneesmiddelenverordening, de CTR (Clinical Trial Regulation). De CCMO besteedt in dit jaarverslag extra aandacht aan dit onderwerp. In drie interviews vertellen professionals over uitdagingen van de CTR, maar ook over de kansen die deze verordening biedt voor kwaliteitsverbetering van het Nederlandse medisch-ethische toetsingssysteem.

Het jaarverslag biedt ook inzicht in de wettelijke taken van de CCMO. Daarnaast komen belangrijke (inter)nationale ontwikkelingen van het afgelopen jaar aan bod die gevolgen hebben voor het Nederlandse beoordelingssysteem en de CCMO. Het jaarverslag bevat ook cijfers en gegevens over de onderzoeksdossiers die in 2021 op basis van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) en de Embryowet zijn beoordeeld door de erkende medisch-ethische toetsingscommissies (METC’s) en de CCMO.