CCMO presenteert jaarverslag 2020

Het jaarverslag 2020 van de CCMO is beschikbaar. In het jaarverslag doet de CCMO verslag van haar werkzaamheden in het afgelopen jaar.

Vanwege de COVID-19 pandemie was 2020 een bijzonder jaar, ook voor iedereen die betrokken is bij klinisch onderzoek. De CCMO besteedt in het jaarverslag extra aandacht aan dit onderwerp. In drie interviews vertellen professionals uit het klinisch onderzoek over hun inspanningen tijdens de pandemie. Ook wordt de impact van COVID-19 op het werk van de CCMO beschreven.

Het jaarverslag biedt ook inzicht in de wettelijke taken van de CCMO. Daarnaast komen belangrijke (inter)nationale ontwikkelingen van het afgelopen jaar aan bod die gevolgen hebben voor het Nederlandse beoordelingssysteem en de CCMO. Het jaarverslag bevat ook cijfers en gegevens over de onderzoeksdossiers die in 2020 op basis van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) en de Embryowet zijn beoordeeld door de erkende medisch-ethische toetsingscommissies (METC’s) en de CCMO.

Het jaarverslag van de CCMO is aangeboden aan de minister van VWS Hugo de Jonge en aan de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer.