Verklaring proefpersonenverzekering per direct afgeschaft

De CCMO heeft besloten dat het niet langer noodzakelijk is om bij een onderzoeksdossier een verklaring proefpersonenverzekering in te dienen bij de toetsingscommissie. Dit besluit gaat per direct in en geldt voor nieuw in te dienen onderzoeksdossiers.

Middels de verklaring kon de verrichter van het onderzoek inzichtelijk maken of alle proefpersonen in alle deelnemende (Nederlandse) centra zijn verzekerd op basis van een WMO-proefpersonenverzekering, welke partij de verzekeringnemer is en bij welke verzekeringsmaatschappij de polis is ondergebracht. De verklaring was in juli 2015 ingevoerd naar aanleiding van het destijds gewijzigde Verzekeringsbesluit. Een van de wijzigingen in het besluit betrof de verplichting voor de verrichter ervoor zorg te dragen dat alle aan het onderzoek deelnemende proefpersonen door één verzekeringsovereenkomst zijn gedekt. Voorheen kon ook door ieder deelnemend centrum afzonderlijk een proefpersonenverzekering worden afgesloten.

De verklaring is in het leven geroepen omdat het in juli 2015 nog niet duidelijk was of de nieuwe verzekeringscertificaten aan de nieuwe verplichting in het Verzekeringsbesluit zouden voldoen. Nu, vijf jaar later, verschaffen de verzekeringscertificaten doorgaans voldoende informatie. De verklaring is naar het oordeel van de CCMO zodoende niet langer noodzakelijk. Afschaffing ervan vermindert de administratieve lasten, zowel voor de verrichter/indiener als voor de toetsingscommissies.