Besluit verplichte verzekering bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen 2015

Personen die deelnemen aan onderzoek dat valt onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO), moeten verzekerd zijn voor eventueel door het onderzoek veroorzaakte schade. In het Besluit verplichte verzekering bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen zijn nadere regels opgenomen waaraan de verzekering moet voldoen.