Verplichting natte handtekening op besluiten tot nader order opgeschort

Brieven en besluiten van de CCMO zullen met ingang van 20 maart 2020 tijdelijk niet zijn voorzien van een ‘natte handtekening’.

De verplichting voor erkende METC’s en de CCMO om besluiten met een ‘natte handtekening’ te ondertekenen is tot nader order opgeschort. Dit vanwege de beperkende maatregelen door de uitbraak van het coronavirus, waardoor het in veel gevallen op dit moment niet mogelijk is om besluiten te ondertekenen.

De erkende METC’s zijn hierover door de CCMO geïnformeerd. De METC/CCMO zal in het e-mailbericht waarmee het besluit aan de indiener bekend wordt gemaakt de reden van het ontbreken van de handtekening op het besluit vermelden.

Voor indieners geldt dat de verplichting om de aanbiedingsbrief met een natte handtekening te ondertekenen ook tijdelijk is opgeschort. Meer informatie hierover vindt u hier.