Vanaf vrijdag 20 maart alleen digitale indiening

In verband met de beperkende maatregelen van het kabinet en veranderde bereikbaarheid van de CCMO gelden vanaf vrijdag 20 maart 2020 tot nader order voor alle indieningen de volgende bepalingen:

 • Digitale handtekening
  De verplichting voor de aanbiedingsbrief met natte handtekening bij primaire indieningen en substantiële amendementen aan de toetsingscommissie en/of de bevoegde instantie is opgeschort. In plaats daarvan volstaat een digitale of ingescande handtekening van de indiener. Dit geldt ook voor beroepen en bezwaren.
   
 • Digitale indiening
  Alle onderzoeksdossiers en hieraan gerelateerde indieningen worden digitaal ingediend.
  • Indieningen voor de CCMO als toetsende commissie kunnen worden gedaan via tc@ccmo.nl.
  • Indieningen bij de bevoegde instantie kunnen worden gedaan via bi@ccmo.nl.
  • De indieningen die al via ToetsingOnline konden worden gedaan blijven via ToetsingOnline verlopen.
    
 • Indiening via Eudralink
  Bij voorkeur ontvangen wij de indieningen via Eudralink.
  • Vermeld het NL-nummer en het type indiening (primaire indiening, substantieel amendement, et cetera) in het onderwerp van de e-mail die bij indiening vanuit Eudralink wordt gecreëerd.
    
 • Indiening direct via e-mail
  Als u niet via Eudralink maar direct per e-mail bij de CCMO indient, houd dan rekening met de volgende zaken:
  • Aantal documenten
   Geef in de eerste e-mail aan hoeveel documenten u gaat indienen, zodat wij makkelijk kunnen zien of alle bijlagen aanwezig zijn.
  • NL-nummer en type indiening
   Vermeld het NL-nummer en het type indiening (primaire indiening, substantieel amendement, et cetera) in het onderwerp van de e-mail.
  • Grootte documenten/meerdere e-mailberichten
   Als u vanwege de grootte van de documenten meerdere e-mails moet sturen, houd het onderwerp van de e-mails dan identiek en voeg een volgnummer van de e-mail en het totaal aantal e-mails toe, bijvoorbeeld 1 van 3 e-mails.
    
 • Indiening via andere beveiligde systemen
  Indien u zelf beveiligde systemen heeft om documenten met ons te delen dan zullen wij dat tijdelijk zoveel als mogelijk accepteren.
  • Separate e-mail
   Houd het onderwerp van een separate e-mail met bijvoorbeeld een wachtwoord identiek aan de bijbehorende e-mail.