Voorwoord

Na twee COVID-jaren van thuiswerken en digitaal communiceren keerde ook de CCMO in 2022 weer langzaam terug naar normaal met fysieke vergaderingen en bijeenkomsten. Daarbij behielden we het goede van het werken tijdens COVID: hybride werken én de verbinding met elkaar zoeken. Het werd een jaar van veel veranderingen en ontwikkelingen. Met nieuwe Europese wetgeving (CTR, MDR, IVDR) trad de CCMO meer naar buiten, zowel binnen Nederland (toetreding tot het bestuur van de DCRF) als op Europees niveau in diverse commissies en werkgroepen.

Groei

Binnen dit klimaat van verandering en ontwikkeling werd de CCMO groter en het eind van die groei is nog niet in zicht. Dat was en is nodig voor de uitvoering van alle nieuwe Europese regelgevingen. Daarnaast spande de CCMO zich in voor een goede positie van de patiënten binnen het klinisch onderzoek door het starten met het Programma Patiëntenparticipatie. Ook Europees gaan we dit onderwerp op de agenda zetten.

Studiedeelnemer

In dit jaarverslag hebben wij het woord ‘proefpersoon’ vervangen door het woord ‘studiedeelnemer’. ‘Proefpersoon’ heeft voor te veel mensen een minder positieve gevoelswaarde. Er zijn ook andere aanduidingen denkbaar. Daarom gaat de CCMO in 2023 met alle partijen op zoek naar een term waar iedereen achter kan staan.

Wij hopen van harte dat u met het lezen van dit jaarverslag een adequaat beeld heeft van onze activiteiten in 2022.

Prof. dr. Joop van Gerven,

Voorzitter Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO)