Bijlage III: Overleggen en werkgroepen

Overleg/ werkgroep Frequentie
CCMO
Bestuurlijk overleg 1 x per maand
Commissievergadering 2 x per maand
VWS - strategie
Directeur-generaal Volksgezondheid (DGV) 2 x  per jaar
Plaatsvervangend Secretaris-Generaal (pSG) 4 x per jaar
VWS - Ethiek 1 x per twee weken
VWS - GMT 1 x per kwartaal
VWS - ketenoverleg 1 x per kwartaal
METC's
Ambtelijk secretarissenoverleg 2 x per jaar
METC - CTR 3 x per jaar

METC – IVDR/ MDR Vragenuur

1 x per zes weken
MDR/ IVDR kennisnetwerk 1 x per twee maanden
NVMETC 3 x per jaar
Vragenuurtje METC’s 1 x  per twee weken
Voorzittersoverleg  2 x per jaar
Overig nationaal
Adviesgroep statusbepaling 1 x per kwartaal
ATMP - overleg 2 x per jaar
DCRF - bestuur 1 x per drie weken
DCRF - communicatiecommissie 1 x per maand
IGJ 1 x  per kwartaal
Europees
ACT-EU 4 - 6 keer per jaar
CIE 2 x per jaar
CTAG

1 x per kwartaal

ad hoc

CTCG 1 x per maand
CTCG round table for assessors 1 x per week
CTEG 1 x per kwartaal
HMA 4 x per jaar
HMA - WGCP

1 x per week

2 x per jaar meerdaagse conferentie

IVDR - WG

1 x per maand

1x per jaar een dag

SAFE - CT round tabel 2 x per maand