Onderzoeksketen

Op deze pagina vindt u ontwikkelingen die plaatsvonden in 2022 met betrekking tot de samenwerking van de CCMO binnen de onderzoeksketen.

DCRF

Van oudsher bestaat er in Nederland een verband tussen alle relevante stakeholders van klinisch onderzoek, de Dutch Clinical Research Foundation (DCRF). In het afgelopen jaar is er na een bestuurlijke impasse nieuw elan ontstaan in de DCRF, is de bestuurlijke structuur aangepast, zijn zaken afgerond en andere weer opgepakt en nieuwe initiatieven zijn gestart. Gezien het belang van gezamenlijkheid en gedeelde verantwoordelijkheid voor de situatie in Nederland, is de CCMO formeel lid geworden van de DCRF en toegetreden tot het bestuur. De komende jaren zal er vanuit dit verband hard worden gewerkt om de positie van klinisch onderzoek in Nederland en Europa te versterken.

Zomertoer METC's

Afgelopen zomer heeft de CCMO de erkende METC’s bezocht die studies toetsen onder de CTR. Doel van deze bezoeken was het bespreken van de eerste ervaringen met beoordelingen onder de CTR. Naast praktische aspecten werden ook zorgen, die deze wetgeving met zich mee brengt besproken, alsmede toekomstvisie, financiën, ICT en patiëntenparticipatie .  De bijeenkomsten werden vanuit de CCMO als zeer waardevol ervaren. In de open gesprekken was er voldoende ruimte om elkaar kritische vragen te stellen.