ICT

Hier vindt u de ontwikkelingen die in 2022 hebben plaatsgevonden op het gebied van ICT.

Vervanging ToetsingonLine (ToL)

De CCMO is gestart met het vervangen van ToetsingOnline. Er wordt een research portaal ontwikkeld voor registratie en indiening van al het WMO-onderzoek, dat niet via het CTIS-portaal of het toekomstige EudaMED-portaal wordt ingediend. Alle indieningen vanuit dit portaal worden via het National Collaboration Platform (NCP) toegewezen en doorgestuurd naar de toetsingscommissie, die deze vervolgens beoordeelt. Het research portaal zal ook de gegevens binnenhalen die nodig zijn voor de CCMO om overzicht te houden op al het onderzoek met mensen in Nederland en zal gegevens door sturen naar het Landelijk Trial Register.

LTR

Eind 2022 is het Landelijk Trial Register (LTR) live gegaan. Het LTR is een register waarin een deel van het klinisch onderzoek in Nederland geregistreerd staat. Het omvat momenteel alle gegevens uit het oude Nationaal Trial Register. Al deze gegevens zijn ongewijzigd overgenomen en kunnen vooralsnog niet aangepast worden. Er worden functionaliteiten ingebouwd zodat dit op termijn wel mogelijk zal zijn. Het LTR wordt daarnaast stapsgewijs uitgebreid worden om uiteindelijk al het klinisch onderzoek in Nederland te tonen. Zo worden in 2023 alle gegevens uit ToetsingOnline en de onderzoeken uit CTIS toegevoegd. Daarnaast wordt het op termijn mogelijk om nieuw onderzoek in het LTR te registreren, het gaat dan zowel om WMO-plichtig als om niet-WMO-plichtig onderzoek. Ook worden in de toekomst onderzoeken uit Eudamed worden toegevoegd. Zodra het LTR volledig gerealiseerd is, zal de CCMO erkenning van het register bij de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) aanvragen.
Het LTR zal de komende tijd uitgroeien tot hét register voor klinisch onderzoek in Nederland, zodat voor onderzoekers en artsen duidelijk is welke onderzoeken er al uitgevoerd zijn, en welke onderzoeken er momenteel lopen. Minstens even belangrijk is dat het LTR dé plek moet worden waar patiënten (voor patiënt(en), lees ook: naaste(n) van patiënten en gezonde studiedeelnemers) een goed overzicht krijgen van de onderzoeken die voor hen van belang kunnen zijn. Uiteindelijk is de CCMO er voor de studiedeelnemers, waardoor een toegankelijker register hoog op de agenda van de CCMO staat. Het register bevat al een ‘begrijpelijke taal’ functie. Wanneer deze functie aangezet wordt, worden de zoekfilters, zoekresultaten en de informatie op de website in makkelijker te begrijpen taal weergegeven. Een andere, voor patiënten belangrijke, functie is dat er gefilterd kan worden op onderzoeken waarvoor nog studiedeelnemers gezocht worden. De toegankelijkheid zal stapsgewijs verder worden verbeterd. Maar de eerste stappen naar het stimuleren van deelname aan studies door begrijpelijke en transparante informatievoorziening zijn in ieder geval gezet!