De CCMO in beweging

Dit deel van het jaarverslag gaat over twee belangrijke ontwikkelingen in het afgelopen jaar. Voor 2022 zijn dat de eerste ervaringen met medisch-ethische toetsing onder de Europese geneesmiddelenverordening (CTR) en het programma Patiëntenparticipatie van de CCMO. In drie interviews vertellen de voorzitter van de CCMO en enkele bureaumedewerkers van de CCMO over deze ontwikkelingen.