Typen interventies in Nederland in 2022

Het aantal onderzoeksdossiers dat in Nederland is beoordeeld, onderverdeeld naar type interventie. Studies die onder meer dan één type interventie geschaard kunnen worden, worden in deze cijfers slechts één keer meegeteld.

Typen interventies in Nederland in 2022

Typen interventies in Nederland in 2022
2022
geneesmiddelen (61%)574
medische hulpmiddelen (20%)192
voeding (5%)46
operaties (4%)38
psychosociale interventies (4%)35
radiotherapie (3%)30
bewegingstherapie (2%)23

Ten opzichte van het totaal aantal interventiestudies gaat het in verreweg de meeste gevallen om geneesmiddelenonderzoek (61%), gevolgd door onderzoek met medische hulpmiddelen (20%). De overige typen interventieonderzoek zijn onderzoek naar voeding (5%), operaties (4%), psychosociale interventies (4%), radiotherapie (3%) en bewegingstherapie (2%).

Brontabel als csv (188 bytes)

Typen interventies in Nederland in de afgelopen vijf jaar

Typen interventies in Nederland in de afgelopen vijf jaar
20222021202020192018
geneesmiddelen574616586609574
medische hulpmiddelen192261228219215
voeding4658716772
operaties3873685863
psychosociale interventies3557597075
radiotherapie3044494749
bewegingstherapie2335333834

Het aantal onderzoeksdossiers is voor de meeste typen interventies per jaar vrij stabiel.

Brontabel als csv (263 bytes)