Studies met minderjarigen in Nederland in 2022

Het aantal onderzoeksdossiers met minderjarigen (jonger dan 18 jaar) dat in Nederland is beoordeeld, onderverdeeld naar type onderzoek.

Studies met minderjarigen in Nederland in 2022

Studies met minderjarigen in Nederland in 2022
2022
geneesmiddelenonderzoek (46%)83
observationeel onderzoek (36%)65
medische hulpmiddelen (10%)17
overig interventieonderzoek (8%)14

Ten opzichte van het totaal zijn studies met minderjarigen voornamelijk geneesmiddelenonderzoek (46%) en observationeel onderzoek (36%). Een kleiner deel betreft overig onderzoek naar medische hulpmiddelen (10%) en overig interventieonderzoek (8%).

Brontabel als csv (145 bytes)

Studies met minderjarigen in Nederland in de afgelopen vijf jaar

Studies met minderjarigen in Nederland in de afgelopen vijf jaar
20222021202020192018
geneesmiddelenonderzoek8381787966
overig interventieonderzoek1415364050
observationeel onderzoek6586828793
medische hulpmiddelen170000

Het totaal aantal studies met minderjarige studiedeelnemers (0-17 jaar) daalt de afgelopen jaren, vooral op het gebied van overig interventieonderzoek. Het aantal geneesmiddelenstudies met minderjarigen is juist licht gestegen. Nieuw is de categorie onderzoek naar medische hulpmiddelen met minderjarigen.

Brontabel als csv (186 bytes)

Geneesmiddelenonderzoek met minderjarigen in Nederland in 2022

Geneesmiddelenonderzoek met minderjarigen in Nederland in 2022
2022
fase I (3%)2
fase II (29%)24
fase III (60%)50
fase IV (6%)5
overig (2%)2

Geneesmiddelenonderzoek met minderjarigen (0-17 jaar) vindt in verreweg de meeste gevallen plaats in fase-III-studies (60%), gevolgd door fase-II-studies (29%). Een klein deel van het geneesmiddelenonderzoek met minderjarigen betreft fase-IV-studies (6%), fase-I-studies (3%) en overig geneesmiddelenonderzoek (2%).

Brontabel als csv (90 bytes)