Kerncijfers in 2022: toelichting

Toetsingscommissie

Belanghebbenden kunnen bezwaar aantekenen tegen besluiten van de CCMO ten aanzien van de beoordeling van een protocol. In 2022 werd één bezwaar ingediend tegen een besluit. Dit bezwaar is gegrond verklaard en er is alsnog een positief besluit genomen.

Toezichthouder

In 2022 deed de CCMO 91 beoordelingen van kandidaat-METC-leden, waarvan 76 positief en 1 ingetrokken. Van twee aanmeldingen was de besluitvorming in 2022 nog niet afgerond. Voor zittende METC-leden deed de CCMO 74 beoordelingen in het kader van hun herbenoeming, waarvan 71 positief en 0 ingetrokken. Van twee herbenoemingen was in 2022 de besluitvorming nog niet afgerond.

Belanghebbenden kunnen tegen deze besluiten in bezwaar gaan bij de CCMO. In 2022 werd geen bezwaar ingediend tegen een besluit ten aanzien van een METC-lid.

Administratief beroepsorgaan

De CCMO behandelde in 2022 zes administratieve beroepszaken. Daarvan is er één gegrond verklaard en is alsnog een positief besluit genomen, één is niet gegrond verklaard, twee zijn ingetrokken en twee beroepszaken waren in 2022 nog niet afgehandeld. De beroepszaken die in 2021 waren ingediend en dat jaar niet zijn afgehandeld, zijn alsnog begin 2022 ingetrokken. Van twee administratieve beroepszaken die in 2022 zijn ingediend, is de beoordeling nog niet afgerond in 2022.

Voorlichting

In 2022 werd de Nederlandstalige versie van de website 318.171 keer bezocht, wat ongeveer gelijk is aan het jaar ervoor. Het aantal bezoeken aan de Engelstalige versie van de website nam toe; in het laatste kwartaal van 2022 waren dit 31.089 bezoeken in tegenstelling tot 23.327 het jaar ervoor. Een deel van de website statistieken voor 2022 ontbreekt, vandaar dat hier de gegevens van het laatste kwartaal worden gegeven in plaats van het hele jaar.

In het aantal beantwoorde vragen zijn vragen meegenomen over uiteenlopende onderwerpen, zoals juridische vragen, vragen over de MDR en de IVDR, vragen over reikwijdte van de WMO. Niet meegenomen hierin zijn vragen over de CTR; hoewel er veel vragen gesteld zijn, is het precieze aantal onbekend.