Geneesmiddelenonderzoek in Nederland gedurende de afgelopen vijf jaar

Het aantal onderzoeksdossiers voor geneesmiddelenonderzoek dat in Nederland is beoordeeld gedurende de afgelopen vijf jaar, onderverdeeld naar de fase van het onderzoek en naar industrie versus niet-industrie.

Geneesmiddelenonderzoek in Nederland per fase in de afgelopen vijf jaar

Geneesmiddelenonderzoek in Nederland per fase in de afgelopen vijf jaar
20222021202020192018
fase I151137139131146
fase II168175177192169
fase III179189173185163
fase IV3751525241

Het aantal geneesmiddelenstudies per fase fluctueert over de afgelopen jaren. De Europese geneesmiddelenverordening die per 31 januari 2022 van kracht is geworden, lijkt geen invloed te hebben op het aantal geneesmiddelenstudies.

Brontabel als csv (138 bytes)

Geneesmiddelenonderzoek in Nederland in de afgelopen vijf jaar: industrie vs. niet-industrie

Geneesmiddelenonderzoek in Nederland in de afgelopen vijf jaar: industrie vs. niet-industrie
industrieniet-industrie
202272%28%
202167%33%
202065%35%
201964%36%
201863%37%

De trend van de afgelopen jaren van een toename van meer industrie gesponsord dan niet-industrie gesponsord geneesmiddelenonderzoek heeft zich in 2022 voortgezet.

Brontabel als csv (101 bytes)