Aantal studiedeelnemers in Nederland in 2022

Het aantal beoogde studiedeelnemers in onderzoeksdossiers die in Nederland zijn beoordeeld, onderverdeeld naar type onderzoek. Informatie over het aantal daadwerkelijk geïncludeerde studiedeelnemers is niet beschikbaar.

Aantal studiedeelnemers in Nederland in 2022

Aantal studiedeelnemers in Nederland in 2022
2022
geneesmiddelenonderzoek (24%)38560
overig interventieonderzoek (21%)33115
observationeel onderzoek (34%)53355
medische hulpmiddelen (21%)33519

Ten opzichte van het totaal is in 2022 het aantal beoogde studiedeelnemers het grootst bij observationeel onderzoek (34%), gevolgd door geneesmiddelenonderzoek (24%), medische hulpmiddelen (21%) en overig interventieonderzoek (21%).

Brontabel als csv (158 bytes)

Aantal studiedeelnemers in Nederland in de afgelopen vijf jaar

Aantal studiedeelnemers in Nederland in de afgelopen vijf jaar
20222021202020192018
geneesmiddelenonderzoek3856063401530303997631454
overig interventieonderzoek3311560782579655473475614
observationeel onderzoek53355167747140558122815100175
medische hulpmiddelen335190000

Het totaal aantal beoogde studiedeelnemers is het afgelopen jaar gedaald. De grootste daling is te zien bij observationeel onderzoek, gevolgd door geneesmiddelenonderzoek en overig interventieonderzoek.

Brontabel als csv (238 bytes)