Aantal onderzoeksdossiers in Nederland in 2022

Het aantal onderzoeksdossiers dat in Nederland is beoordeeld, onderverdeeld naar type onderzoek.

Aantal onderzoeksdossiers in Nederland in 2022

Aantal onderzoeksdossiers in Nederland in 2022
2022
geneesmiddelenonderzoek (45%)574
overig interventieonderzoek (19%)241
observationeel onderzoek (21%)270
medische hulpmiddelen (15%)192

Ten opzichte van het totaal zijn in 2022 de meeste onderzoeksdossiers beoordeeld op het gebied van geneesmiddelenonderzoek (45%), gevolgd door observationeel onderzoek (21%), overig interventieonderzoek (19%) en onderzoek naar medische hulpmiddelen (15%).

Brontabel als csv (150 bytes)

Aantal onderzoeksdossiers in Nederland in de afgelopen vijf jaar

Aantal onderzoeksdossiers in Nederland in de afgelopen vijf jaar
20222021202020192018
geneesmiddelenonderzoek574616586609574
overig interventieonderzoek241403407431452
observationeel onderzoek270525556528586
medische hulpmiddelen1920000

Het totaal aantal onderzoeksdossiers dat is beoordeeld is in 2022 opnieuw gedaald. Er zijn 267 onderzoeksdossiers minder ingediend en beoordeeld dan in 2021. Deze daling komt met name door een afname in het aantal observationele studies en overige interventiestudies. Het aantal geneesmiddelenonderzoekdossiers is nagenoeg gelijk aan de aantallen van de afgelopen vijf jaren. Nieuw is de categorie Medische hulpmiddelen.

Brontabel als csv (202 bytes)