Aantal besluiten per commissie in 2022

Het aantal besluiten dat in 2021 en 2022 per commissie is genomen, gerangschikt naar het aantal besluiten dat zij gemiddeld over de laatste twee kalenderjaren namen.

Naam commissie 2021 2022* Gemiddeld** Type commissie
METC Academisch Medisch Centrum Amsterdam (1) 179 175 218^ academisch
Commissie Mensgebonden Onderzoek regio Arnhem-Nijmegen 189 167 178 academisch
Stichting Beoordeling Ethiek Biomedisch Onderzoek 170 163 166,5 niet-instellingsgebonden
METC Erasmus Medisch Centrum Rotterdam 132 130 131 academisch
METC Utrecht (2) 136 academisch
METC Leiden Den Haag Delft 111 97 104 academisch
Medical Research Ethics Committees United (MEC-U) 105 92 98,5 instellingsgebonden
METC Universitair Medisch Centrum Groningen 102 91 96,5 academisch
METC VU medisch centrum (1) 82 academisch
METC Academisch Ziekenhuis Maastricht / Universiteit Maastricht 92 65 78,5 academisch
Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) 66 59 62,5 niet-instellingsgebonden
METC Brabant 54 59 56,5 niet-instellingsgebonden
METC Stichting Nederlands Kanker Instituut - Het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (2) 57 instellingsgebonden
METC Z 23 20 21,5 instellingsgebonden
METC Isala klinieken Zwolle 15 18 16,5 instellingsgebonden
METC Máxima Medisch Centrum 17 8 12,5 instellingsgebonden
Regionale Toetsingscommissie Patiëntgebonden Onderzoek 10 10 10 instellingsgebonden
METC NedMec (2) 123 158^ instellingsgebonden
Totaal 1.540 1.277

* Peildatum 31-12-2022. Wijzigingen aangeleverd na deze datum zijn niet meegenomen in deze cijfers.

** Erkende METC's moeten voldoen aan de tienprotocolleneis. Dit betekent dat iedere METC ten minste tien onderzoeksprotocollen per jaar moet beoordelen, gemiddeld over een periode van twee kalenderjaren.

ad 1. METC Academisch Medisch Centrum Amsterdam incl. METC VU.

ad 2. METC NedMec (METC NKI en METC Utrecht).

^ Dit is het gemiddelde van beide gefuseerde METC's.