Bijlage V: Afkortingen

Hieronder vindt u een lijst van de meest gebruikte afkortingen met hun verklaringen die worden gebruikt in dit jaarverslag.

ACT-EU

Accelerating Clinical Trials in Europe

CBG

College ter beoordeling van geneesmiddelen

CCMO

Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek

CTAG

Clinical Trial Advisory Group

CTCG

 Clinical Trial Coordination Group

CTEG

Clinical Trial Expert Group

CTFG

Clinical Trial Facilitation and Coordination Group

CTIS

Clinical Trial Information System

CTD

Clinical Trial Directive

CTR

Clinical Trial Regulation

EU-verordening geneesmiddelenonderzoek 536/2014

DCRF

Dutch Clinical Research Foundation

EMA

European Medicines Agency

EMACOLEX

European Medicines Agencies Co-operation on Legal and Legislative Issues

EU

Europese Unie

EUPATI

European Patients’ Academy on Therapeutic Innovation

HMA

Heads of Medicines Agencies

IVDR

In Vitro Diagnostics Regulation

EU-verordening in-vitro diagnostica 2017/746

LTR

Landelijk Trial Register

MDR

Medical Devices Regulation

EU-verordening medische hulpmiddelen 2017/745

METC

Medisch-ethische toetsingscommissie

Mpox

Apenpokken

NCP

National Collaboration Platform

PIF

Informatieformulier voor studiedeelnemers

SBP

Strategisch beleidsplan

ToL

Toetsing Online

VHP

Vrijwillige Harmonisatie Procedure

WGCP

Working Group for Communication Professionals

WGQM

Working Group for Quality Managers

WMO

Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Wob

Wet openbaarheid bestuur

Woo

Wet open overheid

WzL

Wet zeggenschap lichaamsmateriaal