Bijlage IIb: Overzicht van door de CCMO beoordeelde onderzoeksprotocollen met een negatief besluit

Onderstaande tabellen bieden een overzicht van de onderzoeksprotocollen die in 2022 door de CCMO beoordeeld zijn met een negatief besluit. De protocollen zijn onderverdeeld in categorieën, met per protocol een toelichting op de interventie en de doelgroep. Meer informatie over de studies is terug te vinden door in het CCMO-register te zoeken op het betreffende dossiernummer.

Antisense oligonucleotide

Dossiernummer Interventie Doelgroep

NL79965.000.22

Casimersen and Golodirsen

Kinderen en adolescenten met Duchenne musculaire dystrofie

Vaccin

Dossiernummer Interventie Doelgroep

NL79934.091.21

Observationeel onderzoek

Volwassenen die eerder een CHMI hebben gekregen

Minderjarige en/of wilsonbekwame proefpersonen

Dossiernummer Interventie Doelgroep

NL79192.100.21

Gantenerumab

Volwassenen met risico op en met milde ziekte van Alzheimer

Zwangere vrouwen

Dossiernummer Interventie Doelgroep

NL79417.000.21

Oxytocine

Volwassen zwangere vrouwen in een Singleton-zwangerschap van 35 weken of meer