Commissie in 2022

Beëindiging

Van onderstaande commissieleden is het lidmaatschap beëindigd in 2022.
Naam Functie Datum aanvang lidmaatschap Datum beëindiging lidmaatschap
Prof. dr. J.J.M. (Hans) van Delden

Ethicus / vicevoorzitter

(ethiek volksgezondheidszorg, ethische dillemma's einde v/h leven, ouderenzorg)

01-06-2010 01-06-2022
Mr. dr. J.H.H.M. (Jo) Dorscheidt

Jurist

(gezondheidsrecht)

01-08-2010 01-08-2022

Benoeming

De volgende leden zijn in 2022 benoemd als lid van de commissie
Naam Functie Datum aanvang lidmaatschap
Mr. dr. R.E. (Rachèl) van Hellemondt

Jurist

(gezondheidsrecht)

01-08-2022
Prof. dr. M.C. de Vries

Ethicus

(medische ethiek, normatieve aspecten v/d geneeskunde, kindergeneeskunde)

01-06-2022
Prof. dr. N. de Vries

Arts

(reumatologie)

01-01-2022

Herbenoeming

Onderstaande commissieleden zijn herbenoemd in 2022.
Naam Functie Datum aanvang lidmaatschap Datum herbenoeming
Prof. dr. A.C.G. (Toine) Egberts

Ziekenhuisapotheker

(klinische farmacie)

01-05-2018 01-05-2022
Prof. dr. W.E. (Wim) Fibbe

Arts

(hematologie, stamcelbiologie)

01-09-2018 01-09-2022
Prof. dr. J.B.A.G. (John) Haanen

Arts

(medische oncologie, translationele immunotherapie)

01-01-2018 01-01-2022
Prof. mr. dr. M.C. (Corrette) Ploem

Jurist

(gezondheidsrecht, privacy en gegevensbescherming, juridische aspecten van: medisch-wetenschappelijk onderzoek, biobanking, medische technologie)

01-10-2018 01-10-2022

Benoeming tot vicevoorzitter

De volgende vicevoorzitters zijn benoemd in 2022.
Naam Functie Datum aanvang lidmaatschap Datum benoeming tot vicevoorzitter
Prof. dr. J.J.B. van Lanschot

Arts/ vicevoorzitter

(gastro-intestinale chirurgie, heelkunde)

01-01-2015 01-10-2022
Prof. dr. F.R. Rosendaal

Arts/ vicevoorzitter

(methodologie, klinische epidemiologie)

01-01-2012 01-10-2022

Hiermee is het aantal vicevoorzitters uitgebreid naar drie (0,2 fte).