Bureau van de CCMO in 2022

In onderstaande tabellen vindt u voor de afgelopen drie jaar de personeelsmutaties van het bureau van de CCMO in gesaldeerde fte en absolute aantallen. Dit betreft vast personeel; uitzendkrachten, gedetacheerden en overige externe inhuur zijn hier niet in meegenomen.

Aantal fte

2020 2021 2022

Aantal fte 

(peildatum 1 januari)

22,7 25,5 29,1

Aantal fte

(peildatum 31 december)

25,5 29,1 34,6
Mutatie in % 12% 14% 19%

Aantal medewerkers

2020 2021 2022

Aantal medewerkers

(peildatum 1 januari)

25 28 32

Aantal medewerkers

(peildatum 31 december)

28 32 38
Mutatie in % 12% 14% 19%