Typen interventies in Nederland in 2021

Het aantal onderzoeksdossiers dat in Nederland is beoordeeld, onderverdeeld naar type interventie. Studies die onder meer dan één type interventie geschaard kunnen worden, worden in deze cijfers slechts één keer meegeteld.

Typen interventies in Nederland in 2021

Typen interventies in Nederland in 2021
2021
geneesmiddelen (54%)616
medische hulpmiddelen (23%)261
voeding (5%)58
operaties (6%)73
psychosociale interventies (5%)57
radiotherapie (4%)44
bewegingstherapie (3%)35

Ten opzichte van het totaal aantal interventiestudies gaat het in verreweg de meeste gevallen om geneesmiddelenonderzoek (54%), gevolgd door onderzoek met medische hulpmiddelen (23%). De overige typen interventieonderzoek zijn onderzoek naar operaties (6%), voeding (5%), psychosociale interventies (5%), radiotherapie (4%) en bewegingstherapie (3%).

Brontabel als csv (188 bytes)

Typen interventies in Nederland in de afgelopen vijf jaar

Typen interventies in Nederland in de afgelopen vijf jaar
20212020201920182017
geneesmiddelen616586609574559
medische hulpmiddelen261228219215225
voeding5871677265
operaties7368586363
psychosociale interventies5759707569
radiotherapie4449474946
bewegingstherapie3533383444

Het aantal onderzoeksdossiers is voor de meeste typen interventies per jaar vrij stabiel.

Brontabel als csv (263 bytes)