Typen interventies beoordeeld door CCMO in 2021

Het aantal onderzoeksdossiers dat in de afgelopen vijf jaar door de CCMO is beoordeeld, onderverdeeld naar type interventie. Studies die onder meer dan één type interventie geschaard kunnen worden, worden in deze cijfers slechts één keer meegeteld.

Typen interventies beoordeeld door de CCMO in de afgelopen vijf jaar

Typen interventies beoordeeld door de CCMO in de afgelopen vijf jaar
20212020201920182017
vaccinatie138754
somatische celtherapie118102011
gentherapie en GGO1617161012
antisense en interferentie-RNA131614810

Het aantal door de CCMO beoordeelde onderzoeksdossiers voor vaccinatie, gentherapie, GGO, antisensense en interferentie-RNA stijgt de laatste jaren licht. Op het gebied van somatische celtherapie was in 2018 sprake van een eenmalige piek, maar verder verandert het aantal dossiers op dit gebied weinig.  Op het gebied van vaccinatie zien we een gestage toename met een duidelijke stijging in 2021 ten opzichte van 2020.

Brontabel als csv (169 bytes)