Studies met minderjarigen in Nederland in 2021

Het aantal onderzoeksdossiers met minderjarigen (jonger dan 18 jaar) dat in Nederland is beoordeeld, onderverdeeld naar type onderzoek.

Studies met minderjarigen in Nederland in 2021

Studies met minderjarigen in Nederland in 2021
2021
geneesmiddelenonderzoek (45%)81
overig interventieonderzoek (8%)15
observationeel onderzoek (47%)86

Ten opzichte van het totaal zijn studies met minderjarigen voornamelijk observationeel onderzoek (47%) en geneesmiddelenonderzoek (45%). Een kleiner deel betreft overig interventieonderzoek (8%).

Brontabel als csv (113 bytes)

Studies met minderjarigen in Nederland in de afgelopen vijf jaar

Studies met minderjarigen in Nederland in de afgelopen vijf jaar
20212020201920182017
geneesmiddelenonderzoek8178796670
overig interventieonderzoek1536405050
observationeel onderzoek8682879396
totaal182196206209216

Het totaal aantal studies met minderjarige proefpersonen (0-17 jaar) daalt de afgelopen jaren, vooral op het gebied van overig interventieonderzoek. Het aantal geneesmiddelenstudies met minderjarigen en het aantal studies op het gebied van observationeel onderzoek zijn juist licht gestegen.

Brontabel als csv (180 bytes)

Geneesmiddelenonderzoek met minderjarigen in Nederland in 2021

Geneesmiddelenonderzoek met minderjarigen in Nederland in 2021
2021
fase I (1%)1
fase II (20%)16
fase III (70%)56
fase IV (5%)4
overig (4%)3

Geneesmiddelenonderzoek met minderjarigen (0-17 jaar) vindt in verreweg de meeste gevallen plaats in fase-III-studies (70%), gevolgd door fase-II-studies (20%). Een klein deel van het geneesmiddelenonderzoek met minderjarigen betreft fase-IV-studies (5%), overig geneesmiddelenonderzoek (4%) en fase-I-studies (1%).

Brontabel als csv (90 bytes)