Studies in Nederland per doelgroep in 2021

Het aantal onderzoeksdossiers dat in Nederland is beoordeeld, onderverdeeld naar doelgroep.

Studies in Nederland per doelgroep in 2021

Studies in Nederland per doelgroep in 2021
2021
wilsbekwame volwassenen (81%)1441
wilsonbekwame volwassenen (3%)54
wilsbekwame minderjarigen (12 - 17 jaar) (7%)133
wilsonbekwame minderjarigen (12 - 17 jaar) (1%)15
minderjarigen (jonger dan 12 jaar) (8%)136

Ten opzichte van het totaal gaat het in 2021 bij veruit de meeste studies om onderzoek met wilsbekwame volwassen proefpersonen (81%). Een kleiner deel van de studies betreft onderzoek met minderjarigen jonger dan 12 jaar (8%), wilsbekwame minderjarigen 12-17 jaar (7%), wilsonbekwame volwassenen (3%) en wilsonbekwame minderjarigen 12-17 jaar (1%).

Sinds 26 mei 2021 toetst de CCMO ook geneesmiddelenonderzoek, onderzoek naar medische hulpmiddelen en in-vitro diagnostiek bij de doelgroepen ‘zwangere vrouwen’ en/of ‘vrouwen die borstvoeding geven’. Deze cijfers zullen in het jaarverslag van 2022 meegenomen worden. Voor 2021 zijn deze cijfers nog niet meegenomen in het jaarverslag.

Brontabel als csv (226 bytes)

Studies in Nederland per doelgroep in de afgelopen vijf jaar

Studies in Nederland per doelgroep in de afgelopen vijf jaar
20212020201920182017
wilsbekwame volwassenen14411442145214801530
wilsonbekwame volwassenen5466446570
wilsbekwame minderjarigen (12 - 17 jaar)133149138161143
wilsonbekwame minderjarigen (12 - 17 jaar)1520201625
minderjarigen (jonger dan 12 jaar)136142154150171

Het aantal studies bij wilsonbekwame volwassenen en wilsbekwame minderjarigen 12-17 jaar is het afgelopen jaar licht gedaald, terwijl het  aantal studies bij minderjarigen jonger dan 12 jaar, het aantal studies bij  wilsbekwame volwassenen en  het aantal studies bij wilsonbekwame minderjarigen 12-17 jaar gelijk is gebleven.

Brontabel als csv (296 bytes)